Aanbevelingen voor een vernetwerkte Bovenbouw Cultuur

Eindrapport in het kader van een onderzoek (2017) dat ik met collega Yves Larock gedaan heb op vraag van Sven Gatz, minister van cultuur.

De ‘bovenbouw cultuur’ is het geheel van organisaties dat ondersteuning biedt aan het brede culturele veld, waaronder Socius, Kunstenpunt, Faro, Demos, Publiq, Cultuurloket en ruim 20 andere organisaties.

In zijn beleidsnota 2014 kondigde minister Gatz aan om de rol van de bovenbouw te herdefiniëren en overlappingen weg te werken. In de ons toegewezen opdracht peilden we naar posities en rollen van de betrokken organisaties en creëerden we zoveel mogelijk draagvlak voor hervormingen.

Het resultaat was volgende set van 10 aanbevelingen:

1. Kijk systemisch i.p.v. verkokerd naar de hele bovenbouw. Benoem de missie van de bovenbouw als systeem en zorg dat elk subsysteem met een eigen opdracht bijdraagt aan de ‘common purpose’.

2. Maak onderscheid tussen verschillende soorten bovenbouwclusters: departement – sectorale steunpunten – expertisenetwerken – belangenbehartigers – fondsen.

3. Richt een expertisenetwerk op voor lokaal en bovenlokaal cultureel werk.

4. Veranker de steunpuntrol voor amateurkunstoganisaties bij hun respectievelijke sectorsteunpunt of fonds.

5. Geef Poppunt een bijkomende opdracht voor talentontwikkeling en praktijkondersteuning van de niet-klassieke muziek.

6. Zorg voor een transparante regeling t.a.v. wel/niet toekennen van middelen aan belangenbehartigers.

7. Werk niet met één bovenbouwdecreet, maar met sectordecreten.

8. Voorzie een manier waarop bovenbouworganisaties in interactie gaan met het oog op samenwerking en afstemming.

9. Zorg voor interne afstemming tussen Departement en Kunstenpunt over de taakverdeling van internationale kunstevenementen.

10. Creëer duidelijkheid over timing van de volgende stappen.

Het rapport kan hier gedownload worden.