Zakelijk en creatief in balans?

Artikel Koen Vandyck in FlandersDC Magazine. Hoe bewaar je een gezonde balans tussen de creatieve en zakelijke krachten in een cultuurorganisatie?

Een veel voorkomende vraag bij cultuurorganisaties is hoe ze best omgaan met het inherente spanningsveld tussen creatie en zakelijkheid. Dat zijn twee ogenschijnlijk tegengestelde belangen die binnen de meeste organisaties heel wat spanning kunnen veroorzaken.

Naar aanleiding van een workshop die ik voor FlandersDC begeleidde verscheen in hun magazine bijgaand artikel waarin ik een visie geef op dat spanningsveld.

Essentie van de zaak: ze verhouden zich tot elkaar als vorm en inhoud, als rivier en bedding. De kunst is om beide op elkaar af te stemmen en elkaars functie te begrijpen.

https://www.flandersdc.be/nl/magazine/zakelijk-en-creatief-in-balans

Illustrtie Eva Mundorff