Wie is Koen Vandyck?

Mijn passie en kracht liggen in het opsporen en oplossen van verstoringen in organisaties. Vanuit mijn ruime ervaring begeleid ik creatieve ondernemingen door crisissituaties en veranderingsprocessen heen.

Gefascineerd door systemen

Als student koos ik voor een opleiding aan het conservatorium. Een loopbaan in de muziekwereld lag voor de hand. Wat me toen echter het meest fascineerde, was wat er zich achter de schermen afspeelde. Hierdoor stond ik vijftien jaar lang aan het hoofd van verschillende kunstenorganisaties in binnen- en buitenland. Gaandeweg kwam ik tot het besef dat mijn drijfveer vooral lag in het opsporen en aanpakken van systeemfouten in organisaties, ook buiten de artistieke wereld.

Ik verruimde dan ook mijn werkveld en begeleidde als interim- en crisismanager tientallen organisaties in diverse sectoren. Bij elk van die opdrachten legde ik vanuit een generalistische visie de vinger op specifieke knelpunten of uitdagingen, en hielp ik bij de realisatie van oplossingen.

Ik geraakte hierbij steeds meer gefascineerd door de reikwijdte en waarde van een systemische benadering. Binnen die visie hangt alles met alles samen en worden organisaties beschouwd als een levend systeem. In mijn huidig engagement als externe coach vertrek ik dan ook vanuit die integrale benadering om organisaties diepgaand en duurzaam te versterken.

Verandering werkt inspirerend

In elke fase in mijn loopbaan hebben tal van doeners en denkers mij via lectuur en vorming ondersteund en geïnspireerd. Een aantal hiervan stel ik graag aan u voor.

Ik bewonder in het bijzonder mensen en organisaties die, vaak in onzekere of zelfs ongunstige omstandigheden, nieuwe wegen inslaan, innoveren en ondernemen. Zij geven gestalte aan onze collectieve behoefte en hoop op een betere wereld. Ik voel mij gedreven door eenzelfde passie om mij persoonlijk te ontwikkelen, en van daaruit bij te dragen aan een groeiend bewustzijn en een verandering van tijdperk.

Creatief ondernemerschap is echter vaak disruptief. Niet alleen voor de buitenwereld. Ook voor de bedenkers zelf en hun naaste omgeving. Zij ondervinden het ontwrichtende effect van grensverleggend engagement het sterkst. Het komt er dan op aan het natuurlijke evenwicht te herstellen en de eigen kracht van de organisatie te versterken. En daar voel ik mij op mijn best. In het ‘tunen’ of fijnstemmen van alle onderdelen van het systeem om tot een gezond, krachtig bedrijf te komen.

En wat geldt voor organisaties, geldt, naar mijn mening, ook voor de samenleving in zijn geheel. De vele uitdagingen waar we wereldwijd voor staan, dwingen ons tot duurzame verandering. Daarom is het zo belangrijk om krachten te bundelen en samen te werken waar dat maar mogelijk is.

Vanuit die optiek ben ik senior consultant geworden bij shiftN, een netwerk van systeemdenkers die hun vaardigheden en inzichten bundelen om grote maatschappelijke vraagstukken te overdenken en aan te sturen.

Mijn vooroordelen t.a.v. consultancy werden aardig bijgesteld dankzij de samenwerking met Koen Vandyck als raadgever bij Extra City. Fijn, scherp, correct, altijd to the point en bijzonder leerrijk!

Pascal Gielen | Hoogleraar cultuursociologie

Ik heb verschillende malen van de diensten van Koen gebruik gemaakt en dat was elke keer weer een voorrecht! Zijn uitmuntende analyses naast zijn grote kennis en ervaring, maken hem een ideale sparring partner voor directeuren, bestuurders en toezichthouders.

Niels Veenhuijzen | Directeur Kunstencentrum Amersfoort

Samenwerken?