Mijn kijk op organisatiecoaching

Net als een mens kent elke organisatie zijn ups en downs, zijn dagelijkse zorgen en fundamentele levensvragen ...

Voor veel van die uitdagingen bestaan uitstekende, gespecialiseerde en accurate oplossingen: juridische expertise, personeelsbeleid, marketingadvies, financiële ondersteuning, e.a.

Moeilijker wordt het wanneer de organisatie voor een uitdaging staat die dieper gaat, die wortelt in verschillende niveaus en samenhangt met andere problemen. Dan wordt het lastig om scherp het onderscheid te zien tussen oorzaak en gevolg. Er ontstaat energieverlies en de spanningen nemen toe. De organisatie geraakt uit balans.

In zo’n situatie moet in eerste instantie afstand genomen worden: vertragen om te versnellen. Maar de dagelijkse realiteit en onze ingebakken wens naar snel resultaat verleiden ons om snelle, tastbare oplossingen te bedenken. Heel vaak blijkt dat echter symptoombestrijding te zijn die in het beste geval tijdelijk soelaas biedt, en meestal zelfs nieuwe symptomen doet ontstaan.

Een organisatiecoach kan het verschil maken door inzicht te creëren in die complexiteit, in de samenhang der dingen en ingesleten patronen. Vanuit dat inzicht ontwerpt hij met de opdrachtgever gerichte interventies op individueel, groeps- of organisatieniveau.

Elke coach heeft een eigen signatuur die samenvalt met zijn visie op het functioneren van een organisatie, zijn professionele achtergrond en zijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn persoonlijke visie is uitgesproken integraal en systemisch. Ik kijk naar een organisatie als naar een levend systeem, inclusief een bewustzijn, een soort immuunstelsel en de drang naar evolutie. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden en het is de kwaliteit van de onderlinge relatie die bepalend is voor het goed functioneren van de onderdelen.

De voorbije jaren heb ik Raden van Bestuur en directies begeleid in heel uiteenlopende vragen, van fusies tot conflictbemiddeling, van visieontwikkeling tot personal coaching. Waar nodig werk ik samen met collega-experts in verschillende vakgebieden. Ik blijf mentaal 'scherp' dankzij mijn nauwe betrokkenheid bij shiftN, een denktank en adviesbureau dat zich toelegt op het verhelderen van maatschappelijke knelpunten (www.shiftn.com).

Leiderschap, strategie en organisatieontwerp zijn in mijn opdrachten vaak weerkerende thema’s, maar de grootste uitdaging zit in het pad naar de verandering zelf: de weg naar een gezonder, evenwichtiger systeem. En daar ligt mijn passie. In de kunst van het faciliteren en mijn liefde voor mensen.